Contact

台灣連絡處: Contact in Taiwan:
常駐喇嘛: 喇嘛甘采 0918-570418
協助義工: 尹師姐 0952-570418
聯絡處: 小婷 0910-319275, 02-87921171
 
Contact in Europe:
www.kamalashila.de
 
Contact in USA:
Ven. Xian Zhong International Bodhisattva Sangha
P.O.Box 722662
San Diego CA 92172
Tel.: 001-619-450-3704

 

 

© Karma Lekshey Ling Shedra, Post Box No.8435, Swoyambhu, Kathmandu, Nepal