Kagyu Golden Rosary

chos sku drug pa rdo rje 'chang chen po
1. Vajra Dhara
tE lo shes rab bzang po
2. Tilopa 989-1069
na' ro ja na siddhi
3. Naropa 1016-1100
mar pa chos kyi blo gros
4. Marpa 1012-1097
mi la bzhad pa rdo rje
5. Milarepa 1040 - 1123
dags po zla 'od gzhon nu
6. Gampopa 1079-1153
dpal due gsum mkhenpa
7. 1st Karmpa 1110-1193
'gro mgon res pa chen po
8. Drogon Rechen 1148-1218
rgyal sras spom brags pa
9. Pomdrakpa 1170 - 1249
grub chen karma pakshi
10. 2nd Karmapa 1204-1283
mkhas grub O rgyan pa
11. Orgyenpa 1230-1312
sems dpa' rang byung rdo rje
12. 3rd Karmpa 1284-1339
rgyal wa gyung ston chen po
13. Gyalwa Yungtonpa 1296-1376
'dzam gling chos kyi grags pa
14. 4rd Karmapa 1340 - 1383
rtogs ldhan mkha' spyod dbang po
15. 2nd Shamar 1350 - 1405
chos rje de bzhin gshegs pa
16. 5th Karmapa 1384 - 1415
rje btsun ratna ba dra
17. Ratna Bhadra 15th century
sprul sku mthong wa dhon ldan
18 6th Karmpa 1416 - 1453
kun mkhyen 'jam dpal bzang po
19. Jampal Zangpo 1427-1489
byang sems dpal 'byor don grub
20. 1st Gyaltsab 1427 - 1489
rgyal dbang chos grags rgya mtsho
21. 7th Karmapa 1454 - 1506
grub chen bkra shis dpal 'byor
22. 1st Sangye Nyenpa 1457 - 1525
mtshungs med mi bskyod rdo rje
23. 8th Karmapa 1507 - 1554
rgyal wa dkon mchog yan lag
24. 5th Shamar 1526 - 1583
rje btsun dbang phyug rdo rje
25. 9th Karmpa 1555-1603
gar dbang chos kyi dbang phyug
26. 6th Shamar 1584 - 1629
rgyal mchog chos dbying rdo rje
27. 10th Karmpa 1604 - 1674
dpal ldan ye shes snying po
28. 7th Shamar 1631 - 1694
mtshungs med ye shes rdo rje
29. 11th Karmpa 1676 - 1702
dpal chen chos kyi don grub
30. 8th Shamar 1695 - 1732
rgyal dbang byang chub rdo rje
31. 12th Karmpa 1703 - 1732
si tu chos kyi 'byung gnas
32. 8th Situ 1699 - 1774
rje btsun bdud 'dul rdo rje
33. 13th Karmpa 1733 - 1797
mi pham chos grub rgya mtsho
34. 10th Shamar 1742 - 1793
pad ma nyin 'byed dbang po
35. 9th Situ 1774 - 1853
theg pa mchog gi rdo rje
36. 14th Karmapa 1798 - 1868
'jam mgon blo gros mtha' yas
37. 1st Jamgon 1813 - 1899
kun bzang mkha' khyab rdo rje
38. 15th Karmapa 1871 - 1922
pad ma dbang mchog rgyal po
39. 11 Situ 1886 - 1953
'jam mgon mkhyen brtse 'od zer
40. 2nd Jamgon 1904 - 1953
rang byung rig pa'i rdo rje
41. 16th Karmapa 1924-1981
Orgyan phrin las rdo rje
42. 17th Karmapa 1985
© Karma Lekshey Ling Shedra, Post Box No.8435, Swoyambhu, Kathmandu, Nepal